Oficjalne źródła jako datę powstania pierwszej z firm należących do grupy podają 17 lipca 1990 r., jednak jej powstanie poprzedzone było wytężoną pracą seniorów rodu w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia. Firma Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „ALEX”, bo o niej mowa, od początku swojej działalności związana była z branżą petrochemiczną, współpracując z zachodnimi koncernami w dystrybucji olejów silnikowych i smarowych.

W kooperacji z rafineriami niemieckimi pomagała i segment ten do dziś kontynuuje założona na Litwie spółka UAB ALEX Klaipeda, dziś Iplementation Technology Transfer UAB z siedzibą w Wilnie. Wspomaga ją nasza spółka zależna na Łotwie SIA Trade Brokers z siedzibą w Rydze. Obie stanowią okno grupy na rynki wschodnie.

Kolejne etapy rozwoju to pójście w kierunku paliw lekkich – olejów napędowych i olejów grzewczych, które wówczas jak jedno z tańszych źródeł ogrzewania stanowiło alternatywę dla pieców węglowych i drzewnych. Dynamiczny rozwój firmy prowadzi do utworzenia w roku 1999 jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SIWIK Intertrade, której stała się obecnie głównym brand’em grupy. Spółka ta początkowo stanowi zaplecze transportowe i logistyczne dla firmy PHZ ALEX, jednak z czasem odnajduje się na rynku ciężkich olejów opałowych, stając się na nim po kilku latach jednym z czołowych graczy. W roku 2003 działalność na rynku paliw lekkich przejmuje od PHZ ALEX utworzona w tym celu spółka Boss19, zaś PHZ ALEX skupia się na działalności energetycznej (ciepłownia) oraz koordynacji funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego, będącego w posiadaniu spółki SIWIK Intertrade, jako nowej gałęzi biznesowej grupy.

Spółka Boss19 kontynuuje solidność, niezawodność i profesjonalizm swojej poprzedniczki, pozostając w pierwszej dziesiątce dystrybutorów paliw w województwie.

W tym samym roku wraz z zakupem siedziby spółki w Warszawie swoją działalność rozwija ADK Commercial Spółka z o.o., której celem jest pozyskiwanie alternatywnych źródeł lokowania kapitału oraz organizacja transakcji barterowych, związanych z poszukiwaniem rynków zbytu dla towarów klientów zaopatrywanych przez grupę. Równolegle zadaniem spółki staje się ciągły monitoring rynku artykułów petrochemicznych.

Efektem tej pracy staje się wejście spółki w roku 2008 na rynek mas bitumicznych w kooperacji z rafineriami z terenu Niemiec, Węgier i Czech. Dynamiczny rozwój tego segmentu rynku oraz duże zapotrzebowanie powoduje, że spółka ADK włącza się do „wyścigu” o palmę pierwszeństwa w wielkości obrotów w grupie, o którą zawsze rywalizowały Boss19 i Siwik Intertrade. Dynamiczny rozwój oraz rozproszenie kapitału skłania ku jego koncentracji w celu efektywniejszego zarządzania. W tym celu w roku 2010 grupa przebudowuje swoją strukturę budując ją na kształt holdingu. Na jej czele staje spółka Business Investment & Counseling Spółka z o.o., obejmując stopniowo 100% kapitału w dwóch spółkach zależnych - Siwik Intertrade oraz ADK Commercial.

Celem spółki „matki” staje się efektywna alokacja kapitału, finansowanie działalności operacyjnej spółek „córek” oraz doraźne wspomaganie działalności operacyjnej pozostałych członków grupy oraz jednostek współpracujących. Spółka ta oferuje rozwiązania oparte o leasing, faktoring, a nadwyżki kapitału grupy lokuje w atrakcyjnych nieruchomościach, przeznaczonych na wynajem.

Grupa w swojej działalności stawia na profesjonalną kadrę firm i spółek outsourcingowych, sprawne i efektywne narzędzia informatyczne oraz kadrę menedżerów i specjalistów najwyższej klasy.