Koncesje

Trzy podmioty z grupy posiadają niezbędne koncesje do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi.

Poniżej możesz sprawdzić ważność naszych koncesji na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.