Zapytania ofertowe

Informujemy, że z uwagi na wymogi zawartej umowy na dofinansowanie, przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych ogłoszony na stronie w roku 2016 został unieważniony. Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji zostanie ogłoszone w dniu 06 marca 2016 r. na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zgodnie z wymogami zawartej umowy na dofinansowanie projektu